Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

CIM Llobregat

 

La CIM Llobregat es troba inclosa dins el "Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord".

Actualment s'està tramitant el Pla Director Urbanístic que ha de definir les infraestructures i les característiques urbanístiques que disposarà l'àmbit del Pla Director que abasta parcialment els termes municipals de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires.

L'objectiu d'aquest PDU és la construcció d'un important pol d'activitat logística i econòmica al voltant de l'empresa automovilística SEAT, així com la coordinació i millora de les infraestructures viàries i ferroviàries.

  PDU Activitat logística i d'automoció Baix Llobregat Nord
 

Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord

 

  CIM Llobregat, esquema viari
 

CIM Llobregat, esquema viari

INTERÈS ESTRATÈGIC


El projecte de la CIM Llobregat, inclòs en el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC 2005), es va iniciar l'any 1993 per Acord del Consell d'Administració de CIMALSA, per completar les dues CIM's metropolitanes planificades pel Govern de la Generalitat de Catalunya: CIM Vallès (Nord) i CIM Llobregat (Sud, anomenada tècnicament CIM Metropolitana II).
Aquest centre logístic es trobarà en una situació geogràfica estratègica, a la cruïlla de l'autovia orbital (4rt cinturó), l'autovia A-2 i l'autopista AP-7.
L'increment de la demanda de sòl logístic en la primera corona metropolitana i, l'esgotament de l'oferta, especialment de naus mitjanes i grans, ha despertat l'interès en aquest projecte per part de determinades empreses privades.
 

  CIM Llobregat, proposta d'ordenació
 

CIM Llobregat, proposta d'ordenació

PARÀMETRES URBANÍSTICS


Total àmbit: 122,8 hectàrees

Edificabilitat bruta: 0,40 m2/m2

Sostre urbanístic: 480.320 m2

Sòl net logístic: 510.800 m2. (edificabilitat neta: 0,75)

Usos previstos: logístic-industrial, terciari, equipaments privats