Compromís CIMALSA amb la sostenibilitat

Compromís CIMALSA amb la sostenibilitat

CIMALSA, com empresa pública que és i en qualitat de gestora d’infraestructures, disposa en el seu esquema de treball d’una filosofia alineada amb els principals preceptes de respecte integració i conservació de tot allò que es consideren accions climàtiques, enteses com la necessitat d’integrar el desenvolupament econòmic amb l’equilibri territorial, l’eficiència de recursos i la preservació i millora de tots els aspectes relacionats amb el medi natural.

En aquest sentit des de CIMALSA es va redactar i aprovar pel consell d’administració de la companyia un decàleg de bones pràctiques i objectius de millora sota el títol AGENDA D’ACCIÓ CLIMÀTICA. La finalitat d’aquest document executiu és el de prefixar d’una manera clara les prioritats i les principals accions que l’empresa ha de desenvolupar per avançar cap a un món més equilibrat i just, en el qual l’activitat econòmica es desenvolupi sense malmetre l’entorn natural i en conseqüència esdevingui un motor de millora social.

CIMALSA és i té vocació de ser una eina executiva del govern de Catalunya en matèria de polítiques territorials i industrials i és en aquest sentit que l’agenda d’acció climàtica té incorporats tots els indicadors de desenvolupament sostenible (ODS) fixats per Nacions unides, reforçant d’una manera conjunta les actuacions en matèria ambiental dels diferents departaments del govern català.

Cal destacar que tot l’exposat fins ara representa un punt d’inflexió pel que fa a la conscienciació i actuació ambiental, per bé que Cimalsa ja compta amb un llarg bagatge d’accions empreses en aquest àmbit. Des de Cimalsa ja fa anys es va començar a promoure l’energia renovable facilitant-ne la instal·lació i/o promovent-la directament.

Així mateix es va fer una aposta decidida per la homologació ambiental dels polígons logístics, va ser el cas de la CIM el Camp, la qual va assolir la primera certificació Green Building Council (GBC) d’un desenvolupament urbanístic.

És per tant un impuls renovat per seguir promovent algunes de les polítiques començades i incorporar-ne de noves.

Adjuntos

Tornar enrere