Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

Nau logística nº. 8 CIM el Camp

 

Cimalsa ha promogut la construcció d'una nau logística de 10.750 m2 de sostre, sobre una parcel·la de 20.000 m2 de sòl.
La nau està disponible en règim de lloguer, a partir d'una superfície mínima de 1.500 m2 sostre.

CARACTERÍSTIQUES NAU 8
-Dos patis de maniobra de 18 i 10,5 metres, amb accesos directes a carrer.
-Oficines en altell.
-Molls de càrrega protegits per un voladís de 2,30 metres.
-Places privades d'aparcament de turismes.
-Nau totalment diàfana, llum de nau de 50 metres.
-Alçada lliure interior de 10 metres i 11 metres sota biga carenera.
-Plataformes hidràuliques instal·lades al pati llarg.
-Portes d'accés peatonal i d'emergència.
-Rampa d'accés a l'interior de la nau.
-Cobertes amb aïllaments tèrmics i 8% de llum natural.
-Instal·lació elèctrica totalment finalitzada.
-Escomesa de telefonia i de dades acabada.
-Estructura i mitgeres dimensionades per a risc d'incendi mig.
-Equips de detecció i extinció d'incendis.
-Paviment dimensionat per 3T/m2 més càrrega puntual de 5T.
-Plaques solars a la coberta.
-Galeria de serveis transitable per a les instal·lacions.

  Nau 8 CIM el Camp Mapa localització CIM el Camp
 

Galeria d'imatges 

 demanar informació