Comercialització

CIM el Camp

CIM EL CAMP

PREUS DE VENDA PER ADQUISICIÓ DE PARCEL·LES CIM EL CAMP

PAT-1

Superfície segons Pla Parcial vigent: 11.038 m2
Superfície real després expropiació Ministeri Foment: 10.651 m2
Preu: 2.397.000 €
Edificabilitat 1,66 i ocupació 60% (cal respectar línia edificabilitat T-11)
Alçada reguladora: 25m
Volum màxim: 92.046 m3
Usos admesos: Oficines i serveis, restauració, hoteler, recreatiu, centre de convencions,
comerç, comerç al detall en format de mitjà i gran establiment comercial (segons PTSEC)

PAT-14

Superfície segons Pla Parcial vigent: 21.430 m2
Superfície real després expropiació Ministeri Foment: 20.328 m2
Preu: 4.575.000 €
Edificabilitat 1,66 i ocupació 60% (cal respectar línia edificabilitat T-11)
Alçada reguladora: 25m
Volum màxim: 178.705 m3
Usos admesos: Oficines i serveis, restauració, hoteler, recreatiu, centre de convencions,
comerç, comerç al detall en format de mitjà i gran establiment comercial (segons PTSEC)

PAT-20

Superfície segons Pla Parcial vigent: 15.156 m2
Superfície real després expropiació Ministeri Foment: 13.215 m2
Preu: 2.975.000 €
Edificabilitat 1,66 i ocupació 60% (cal respectar línia edificabilitat T-11)
Alçada reguladora: 25m
Volum màxim: 126.386 m3
Usos admesos: Oficines i serveis, restauració, hoteler, recreatiu, centre de convencions,
comerç, comerç al detall en format de mitjà i gran establiment comercial (segons PTSEC)

 

Consulta el PLÀNOL

 

Barcelona, abril de 2022

LOGIS Montblanc

Comercialització de parcel·les LOGIS MONTBLANC

CIMALSA anuncia la comercialització mitjançant compravenda de dues futures parcel·les d’ús logístic industrial en el sector “LOGIS MONTBLANC” al municipi de Montblanc (Tarragona)

La parcel·la LI-1 tindrà una superfície de 64.168m2 de sòl i un preu unitari de sortida de 82 €/m2 de sòl, és a dir, un preu base de 5.261.832,58 € més IVA

La parcel·la LI-3 tindrà una superfície de 124.351 m2 de sòl i un preu unitari de sortida de 82 €/m2 de sòl, és a dir, un preu base de 10.196.832,84€ més IVA

OBERTURA D'OFERTES

Acta de la mesa de contractació: PDF

Adjudicació del procediment: PDF

 

 

 

LOGIS Empordà

LOGIS Empordà

El LOGIS Empordà és una de les peces del HUB Intermodal el Far-Vilamalla, que es composa del sector logístic LOGIS Empordà de 73 Ha; la Terminal Ferroviària de Vilamalla, actualment en funcionament en ample ibèric i properament en UIC; i l’anomenat sector ce5, d’unes 59 Ha en total, adjacent al LOGIS Empordà, amb una part destinada a ús logístic (35 Ha aprox.) i una part destinada a la futura Terminal Ferroviària del Far d’Empordà (24 Ha aprox.) El sector ce5 i la futura Terminal Ferroviària del Far d’Empordà es troben actualment en fase de desenvolupament del planejament urbanístic.

 

 

Juntament amb les 21 Ha ja urbanitzades a la fase 1, el LOGIS Empordà ja està urbanitzat en la seva totalitat.

 

 HUB Intermodal EL FAR - VILAMALLA: