Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

Consell d'Administració

 


President

  President de Cimalsa


Sr. Gavín i Valls, Isidre
Secretari d'Infraestructrures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

 


Consellers
 

   

Domènec Espadalé Vergés

Sr. Espadalé i Vergés, Domènec
Conseller independent

Ferran Falcó i Isern

Sr. Falcó i Isern, Ferran
Secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya

Ricard Font i Hereu

Sr. Font i Hereu, Ricard
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Pere Padrosa

Sr. Padrosa i Pierre, Pere
Director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Francesc Sutrias i Grau

Sr. Sutrias i Grau, Francesc
Director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Jordi Tomàs i Ribera

Secretari
Sr. Tomàs i Ribera, Jordi
(no conseller)
Cap Assessoria Jurídica de CIMALSA

Enric Ticó

Director general
Sr. Ticó Buxados, Enric
(no conseller)