Empresa

 

Política de gestió de Cimalsa

 

L'actuació de CIMALSA incideix en la societat i el medi ambient d'una manera polièdrica.
Els centres logístics, un cop en funcionament, tenen una contribució positiva en l'economia dels territoris i afavoreixen un transport de mercaderies més eficient i sostenible de manera global.
Així mateix, però, els centres logístics comporten també impactes territorials o ambientals en el moment del seu desenvolupament i construcció que cal minimitzar tot el que sigui possible.

CIMALSA té, així mateix, diverses peculiaritats com a empresa que suposen haver de situar-se sovint en un punt d'equilibri entre posicions aparentment oposades:

És una empresa pública que actua en una esfera d'activitats fonamentalment privades.

És un promotor immobiliari que gestiona serveis comuns per als seus clients un cop instal·lats.

És una empresa de dimensió petita amb vocació i capacitat d'incidència més enllà del seu àmbit estricte d'actuació.

 

COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE CIMALSA

 

 

 

1.
Compromís amb la satisfacció dels nostres clients mitjançant la funcionalitat, la qualitat dels centres i la millora contínua.

 

2.
Compromís amb el desenvolupament personal i professional dels seus treballadors i treballadores, afavorint la seva participació i implicació en els objectius de l'empresa.

 

3.
Compromís amb la millor inserció possible dels centres d'activitats logístiques en el territori i en el medi ambient.

 

4.
Compromís amb l'eficiència ambiental i la prevenció de la contaminació en les activitats pròpies de l'empresa i en promoure aquests valors a tercers.

 

5.
Compromís amb la igualtat d'oportunitats i el benefici mutu amb proveïdors i contractistes.

 

6.
Compromís amb la veracitat i la transparència en la informació facilitada per l'empresa.

 

7.
Compromís de contribuir en la millora de la competitivitat del sistema logístic de Catalunya i, per extensió, del conjunt del teixit econòmic, tot i sumant esforços per consolidar i promoure Catalunya com a territori de referència logística del sud d'Europa.

 

8.
Compromís d'actuar amb sentit públic i per a l'interès general, aplicant els compromisos, normes i directrius dels òrgans de l'Administració i altres requisits subscrits.
 

   
 


IQNet Certified Management System


AENOR empresa registrada ISO 9001

     

Certificat nº.  ES-0608/2012Carta de Serveis

 

Dins el procés de millora contínua, Cimalsa ha aprovat durant el 2011 la seva Política de Gestió que es pot consultar en la nova Carta de Serveis de gestió de centres, en la qual queden establerts els principis, compromisos i serveis que s'ofereixen als usuaris, empreses i propietaris en els Centres.

Carta de Serveis