Empresa

 

Presentació

 
 

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.
CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.
La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d'altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d'activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

CIMALSA dissenya els seus centres específicament per a les activitats logístiques i de transport, oferint els màxims estandards d'accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores.
Els centres desenvolupats per CIMALSA, promouran la creació de 13.000 llocs de treball.
Així mateix, en coherència amb les directrius europees de transport i amb la política de promoció del transport de mercaderies per ferrocarril, endegada per la Generalitat de Catalunya, CIMALSA incorpora la intermodalitat com a eix dels nous projectes de futur.

CIM Vallès

Central Integrada de Mercaderies CIM Vallès
 

 

CIM Lleida
Central Integrada de Mercaderies CIM Lleida
 

 

CIM la Selva
Central Integrada de Mercaderies CIM la Selva
 

 

CIM el Camp
Central Integrada de Mercaderies CIM el Camp
 

 

TIE
Terminal Intermodal de l'Empordà
 

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Salón Internacional de la Logística