Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

CIMALSA TRUCK Castellar del Vallès

 L'aparcament de vehicles pesants, CIMALSA TRUCK, de Castellar del Vallès, fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i la Generalitat de Catalunya, ha estat el primer gestionat per CIMALSA.
Situat en el polígon industrial "Pla de la Bruguera", al municipi de Castellar del Vallès, dóna resposta a la necessitat d'espais condicionats i segurs per a l'estacionament de vehicles pesants, permetent alliberar el nucli urbà del trànsit de camions, i canalitzant la circulació de vehicles pesants a les àrees industrials, més allunyades del centre urbà, amb l'objectiu de potenciar la seguretat.
Amb una superfície rectangular de 15.400 m2, disposa en total de 126 places per a l'estacionament de vehicles de gran tonatge de fins a 17 metres de longitud, distribuïdes a partir d'una illa central envoltada per un vial de sentit únic de circulació. L'entrada i sortida dels camions es produeix pel carrer de la Segarra, per dos punts amb barreres independents.
L'aparcament també disposa d'un punt de subministrament de carburant de tipus gasoil "A" obert durant les 24 hores, disponible pels abonats del recinte i públic en general.

carrer de la Segarra, 4-B    -08211 Castellar del Vallès-    telèfon 638682350
email: acastellar@cimalsa.cat
 

Aparcament camions pesants de Castellar del Vallès

Característiques
Superfície: 15.400 m2, 126 places
Recinte tancat perimetralment
Control d'accessos i sortides
Sistemes avançats de control, vigilància i protecció, durant les 24 hores,
   connexió permanent amb els cossos de seguretat
Abonaments mensuals
Places fixes de 17, 12 i 9 metres de longitud
Vials de circulació de sentit únic i amplis espais de maniobra
Possibilitat d'accés amb vehicle propi
Instal·lacions d'enllumenat, intèrfon, megafonia i xarxa contra incendis

Tarifes mensuals vigents (2015)
Plaça 17 metres
Plaça 12 metres
Plaça 09 metres


156,00 € + iva
125,00 € + iva
104,00 € + iva

Altres tarifes vigents
Descàrrega de tarifes

 

Fulletó informatiu

[ 5,7 MB.]