Empresa

 

CIMALSA TRUCK PORT (Barcelona)

 L'aparcament de vehicles pesants, CIMALSA TRUCK PORT, de Barcelona, ubicat al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, serà el segon aparcament gestionat per CIMALSA i el primer construït, que estarà destinat per a ús exclusiu dels afiliats de l'Associació COTRAPORT.

Amb una superfície total de 27.284 m2, disposarà de 193 places per a l'estacionament de vehicles de gran tonatge de fins a 17,50 metres de longitud.
L'aparcament també disposarà d'un punt de subministrament de carburant de tipus gasoil "A" obert durant les 24 hores, disponible pels afiliats de COTRAPORT, que serà distribuït per l'empresa PETROPRIX.
Està previst que la instal·lació entri en funcionament a principis de 2016.

Emplaçament CIMALSA TRUCK PORT

Carrer Z, Zona F-23 N2-27, Polígon Industrial de la Zona Franca (Barcelona)

 

Planta distribució CIMALSA TRUCK PORT (Barcelona)

Característiques
Superfície total: 27.284 m2 (17.412 m2 sector est, 9.872 m2 sector oest), 193 places
Recinte tancat perimetralment
Sistemes avançats de control, vigilància i protecció, durant les 24 hores,
Vials de circulació de sentit únic i amplis espais de maniobra
Possibilitat d'accés amb vehicle propi
Instal·lacions d'enllumenat, intèrfon i megafonia
Oficines administració (CIMALSA-COTRAPORT)
Unitat de subministrament gasoil tipus "A" d'us privat, de forma desatesa, 24/7 (assoc. COTRAPORT)
Sistema automàtic de repostatge i pagament
Zona reservada  per a subministrament GNC (quan la demanda ho requereixi)

Dimensions places
17,50 x 3,75 m.
15,00 x 3,75 m.
12,50 x 3,75 m.

Total
174
  11
    8

Associació COTRAPORT