Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

CIMALSA TRUCK PORT (Barcelona)

 L'aparcament de vehicles pesants, CIMALSA TRUCK PORT, de Barcelona, ubicat al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, serà el segon aparcament gestionat per CIMALSA i el primer construït, que estarà destinat per a ús exclusiu dels afiliats de l'Associació COTRAPORT.

Amb una superfície total de 27.284 m2, disposarà de 193 places per a l'estacionament de vehicles de gran tonatge de fins a 17,50 metres de longitud.
L'aparcament també disposarà d'un punt de subministrament de carburant de tipus gasoil "A" obert durant les 24 hores, disponible pels afiliats de COTRAPORT, que serà distribuït per l'empresa PETROPRIX.
Està previst que la instal·lació entri en funcionament a principis de 2016.

Emplaçament CIMALSA TRUCK PORT

Carrer Z, Zona F-23 N2-27, Polígon Industrial de la Zona Franca (Barcelona)

 

Planta distribució CIMALSA TRUCK PORT (Barcelona)

Característiques
Superfície total: 27.284 m2 (17.412 m2 sector est, 9.872 m2 sector oest), 193 places
Recinte tancat perimetralment
Sistemes avançats de control, vigilància i protecció, durant les 24 hores,
Vials de circulació de sentit únic i amplis espais de maniobra
Possibilitat d'accés amb vehicle propi
Instal·lacions d'enllumenat, intèrfon i megafonia
Oficines administració (CIMALSA-COTRAPORT)
Unitat de subministrament gasoil tipus "A" d'us privat, de forma desatesa, 24/7 (assoc. COTRAPORT)
Sistema automàtic de repostatge i pagament
Zona reservada  per a subministrament GNC (quan la demanda ho requereixi)

Dimensions places
17,50 x 3,75 m.
15,00 x 3,75 m.
12,50 x 3,75 m.

Total
174
  11
    8

Associació COTRAPORT