Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 


Aquest és un espai creat per CIMALSA per a la Protecció de Dades Personals, en el qual qualsevol persona pot exercir els seus drets i sol·licitar informació de forma gratuïta, tot plegat en conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (Reglament UE 2016/679 de 27/4/2016) i la resta de normativa aplicable.

En concret podeu utilitzar aquest espai per a exercir els següents drets:

Dret a sol·licitar informació sobre les vostres dades personals i l’ús d’aquestes per part de CIMALSA i tenir accés a aquestes

Dret a la rectificació i/o supressió de les dades personals

Dret a la limitació del tractament de les dades personals

Dret a la oposició

Qualsevol altre dret o sol·licitud derivats de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals
L'adreça electrònica per a contactar amb nosaltres és: lopd@cimalsa.cat

Si ho desitgeu també us podeu adreçar, ja sigui per escrit o presencialment, a les nostres oficines centrals situades a:

Carrer Còrsega 273, 6a planta 08008 Barcelona

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament Europeu de Protecció de dades personals 2016/679 de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals recollides en aquesta web seran incorporades al fitxer de protecció de dades denominat "CONTACTE WEB" el responsable del qual és CIMALSA i quina existència ha estat notificada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de donar resposta i atendre les vostres sol·licituds, consultes i suggeriments a CIMALSA adreçades a traves de la nostra web. El destinatari és la unitat encarregada de protecció de dades de CIMALSA, i el responsable del seu tractament és el Sr. Jordi Tomàs.

Com a responsable de dit fitxer de dades de caràcter personal, CIMALSA es compromet a observar el compliment de les seves obligacions i deures en relació amb allò que disposa la llei 15/1999 i el seu reglament i normativa concordant. CIMALSA es compromet a adoptar quantes mesures siguin necessàries per a garantir la seguretat del fitxer, la qualitat de les dades, i evitar entre d’altres la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat al mateix.

AVÍS LEGAL

 


Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions i advertiments següents:

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CIMALSA o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a CIMALSA.

CIMALSA es reserva la facultat de, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar o actualitzar la informació que figura en aquestes pagines, així com la configuració i presentació d'aquesta. Consulteu sempre la data que pot aparèixer en els documents.

La informació difosa és a títol informatiu, sense efectes vinculants ni validesa jurídica, llevat del contingut del perfil de contractant.

Els drets de propietat intel·lectual del web de CIMALSA són titularitat de CIMALSA. Correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d’explotació d'aquests en qualsevol forma i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Només està autoritzada la reproducció i l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a la Plataforma Pública de Contractació i/o al DOGC i/o en altres diaris oficials.

CIMALSA no garanteix la inexistencia d'errades en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, si bé desenvoluparà els seus millors esforços per a en el seu cas, evitar-los, esmenar-los i/o actualitzar-los.

CIMALSA no es fa responsable de la informació que no hagi estat elaborada i tractada directament per CIMALSA, i en especial de la que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de CIMALSA, llevat del perfil de contractant de la Plataforma Pública de Contractació.

CIMALSA procurarà garantir dins les seves possibilitats i coneixements, que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi i/o per interrupció o defecte o fallida en els sistemes de comunicació o servidors. Els hipervincles amb altres pàgines s'entenen sota el seu propi risc.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que en el seu cas es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Per visualitzar alguns documents inclosos en aquestes pàgines pot ser necessària la utilització de determinats programes que pertanyen als seus respectius propietaris. Altres noms de productes i de companyies esmentats en les pàgines poden ser marques comercials registrades pels seus respectius propietaris.