Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

Observatori de la Logística

 

Què és l'Observatori de la Logística ?

 

L'Observatori de la Logística és una eina d'avaluació contínua de les necessitats dels sectors econòmics en relació al sistema logístic, essent un punt de trobada entre les empreses i els agents decisors que permeti integrar les necessitats del teixit empresarial amb la planificació i la gestió d'infraestructures i serveis.
Els objectius de l'Observatori de la Logística són definir les necessitats logístiques de les empreses i aportar informació clau sobre les esmentades necessitats, creant un marc de referència estable al llarg del temps, basat en paràmetres reals i d'objectivitat en l'observació, per esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del Sistema Logístic i poder donar suport al teixit econòmic i empresarial.
En l'organització de l'Observatori de la Logística hi participen sectors de l'administració pública, del sector acadèmic i empreses, així com el Consell Assessor format per experts i decisors del sector logístic.

 

Documents (català)

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2018 (versió completa)

[9,76 MB.]

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2018 (versió reduïda)

[7,79 MB.]

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2017 (versió completa)

[8,80 MB.]

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2017 (versió reduïda)

[5,04 MB.]

 

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2016 (versió completa)

[8,90 MB.]

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2016 (versió reduïda)

[1,90 MB.]

 

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2015 (versió completa)

[4,90 MB.]

 

  Els indicadors de competitivitat del sistema logístic català 2015 (versió reduïda)

[3,50 MB.]

 

  Transporte ferroviario de mercancias (versió reduïda)

[0,87 MB.]

 

  Transporte ferroviario de mercancias (versió completa)

[ 3,4 MB.]

 

Altres idiomes (castellà, anglès, francès)

  Los indicadores de competitividad del sistema logístico catalán 2018 (versión reducida)

[8,64 MB.]

 

  Los indicadores de competitividad del sistema logístico catalán 2017 (versión reducida)

[4,68 MB.]

  The competitiveness indicators of the Catalan logístics system 2018 (reduced version)

[8,20 MB.]

 

  The competitiveness indicators of the Catalan logístics system 2017 (reduced version)

[5,05 MB.]

  Indicateurs de compétitivité du système logistique catalan 2018 (version réduite)

[8,35 MB.]

 

  Indicateurs de compétitivité du système logistique catalan 2017 (version réduite)

[4,26 MB.]