Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Actualitat

- Notícies

- Observatori de la Logística

- Esdeveniments

- Jornades Smart Logistics

- Banc d'imatges

Ubicació

- On trobar-nos

- Captura el contacte
  (QR Code)

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

 

Perfil de contractant: concursos i licitacions

 


ADVERTIMENT:
CIMALSA adverteix que el perfil de contractant de CIMALSA, degudament actualitzat i amb validesa jurídica, es troba allotjat en els servidors segurs de la Plataforma Pública de Contractació, i que hi podreu accedir clicant sobre la imatge superior de Contractació Pública o mitjançant qualsevol dels hipervincles que trobareu més avall.
Sense perjudici de l'anterior, a continuació s'indica, a efectes informatius, que l'estat de les licitacions de CIMALSA és el següent:

 

 


03.11.2016
Servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament del LOGIS Empordà.

 


11.10.2016
Contractació de Serveis de Seguretat de centres gestionats per CIMALSA.

 


04.03.2016
Contractació d'un auxiliar de serveis de control pel Truck Port (Zona Franca-Barcelona).

   > Plec de clàusules administratives

 


06.10.2015
Serveis de manteniment de centres gestionats per CIMALSA.

   > Quadre resultats ofertes de manteniment

 


16.06.2015
Obres de reparació dels vials de la CIM Lleida.

 


03.06.2015
Contracte d'obres de l'aparcament de camions "CIMALSA TRUCK PORT" al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

 


15.05.2015
Servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament del LOGIS Empordà-El Far d'Empordà.

 


28.10.2014
Contracte de servei - Auxiliar de control per a l'aparcament de vehicles pesants de Castellar del Vallès gestionat per CIMALSA.

 


16.10.2014
Contractació dels serveis de seguretat de centres gestionats per CIMALSA.

 


17.07.2014
Contracte d'obres per a l'optimització i gestió integral d'explotació de la xarxa d'enllumenat viari de la CIM la Selva, CIM Vallès, CIM el Camp i CIM Lleida.

 


03.03.2014
Contracte de serveis de redacció de l'estudi d'un nou servei ferroviari mixte i multiclient per a l'automòbil.

 


12.02.2014
Contracte de subarrendament de parcel·la destinada a estació de subministrament de carburant.

 


23.06.2011
Subministrament i instal·lació d'equips de seguretat a la terminal de l'Aeroport de Lleida-Alguaire.

 


17.06.2011
Subministrament i instal·lació d'equips i sistema comú tipus CUTE a la terminal de l'Aeroport de Lleida-Alguaire.

 


27.05.2011
Subministrament de carpes per a la implantació de la terminal de l'Aeroport de Lleida-Alguaire.

 


23.05.2011
Subministrament d'equips electromecànics de facturació a la terminal de l'Aeroport de Lleida-Alguaire.

 


18.05.2011
Subministrament d'equips electromecànics de recollida d'equipatges per a la terminal de l'Aeroport de Lleida-Alguaire.

 


14.10.2010
Serveis de redacció del Projecte bàsic de la zona de càrrega i descàrrega de la Terminal Intermodal del Far d'Empordà - Vilamalla.

En referència aquesta licitació (2010/07/ser/pb_carrega_emp) podreu consultar el document de
COMUNICAT DE RENÚNCIA de la mateixa.
 

 


13.05.2010
Obres de reconstrucció de les voreres a nivell de vial de la CIM Vallès.

 


06.05.2010
Serveis de redacció del projecte bàsic de "l'Accés ferroviari sud al LOGIS Empordà, en els municipis de Vilamalla-el Far d'Empordà" (clau: 2010/04/ser/pb_sud_emp).

 


30.04.2010
Serveis de redacció de l'estudi informatiu de "l'Accés ferroviari nord al LOGIS Empordà, en els municipis de Vilamalla-el Far d'Empordà" (clau: 2010/05/ser/ei_eia_nord_emp).

 


15.04.2010
Serveis per a la coordinació, redacció i tramitació de figures de planejament urbanístic, projecte bàsic i projecte constructiu d'urbanització del sector "la Romiguera" de Montblanc.
AVÍS: s'ha dut a terme una ampliació dels terminis i una esmena dels plecs (clàusula 7.2.2). Consultar DOUE i Plataforma de Contractació Pública.

 


12.04.2010
Serveis de redacció de l'estudi d'oferta i demanda de la futura Terminal Intermodal del Far d'Empordà - Vilamalla.

 


19.01.2010
Obres de construcció de la xarxa contra incendis de la fase 1 del LOGIS Empordà.

 Obertura de pliques

 


Serveis de redacció del Projecte bàsic de la zona de càrrega i descàrrega de la Terminal Intermodal del Far d'Empordà - Vilamalla (clau: 2010/07/ser/pb_carrega_em).
Valoració final

 


Serveis de redacció del Projecte bàsic de la zona de càrrega i descàrrega de la Terminal Intermodal del Far d'Empordà - Vilamalla (clau: 2010/07/ser/pb_carrega_em).
Valoració sobre número 2: Oferta tècnica

 


Serveis de redacció del projecte bàsic de "l'Accés ferroviari sud al LOGIS Empordà, en els municipis de Vilamalla-el Far d'Empordà" (clau: 2010/04/ser/pb_sud_emp)
Obertura sobre número 3: Proposta econòmica


[42 Kb.]
 


Serveis de redacció de l'estudi informatiu de "l'Accés ferroviari nord al LOGIS Empordà, en els municipis de Vilamalla-el Far d'Empordà" (clau: 2010/05/ser/ei_eia_nord_emp)
Valoració final


[40 Kb.]
 


Serveis de redacció del projecte bàsic de "l'Accés ferroviari sud al LOGIS Empordà, en els municipis de Vilamalla-el Far d'Empordà" (clau: 2010/04/ser/pb_sud_emp)
Valoració sobre número 2: Proposta tècnica


[38 Kb.]
 


Serveis per a la coordinació, redacció i tramitació de figures de planejament urbanístic, projecte bàsic i projecte constructiu d'urbanització del sector "la Romiguera" de Montblanc
(clau: 2010/03/ser/planej_Montblanc) Obertura sobre número 3: Proposta econòmica


[53 Kb.]
 


Serveis per a la coordinació, redacció i tramitació de figures de planejament urbanístic, projecte bàsic i projecte constructiu d'urbanització del sector "la Romiguera" de Montblanc
(clau: 2010/03/ser/planej_Montblanc) Valoració sobre número 2: Proposta tècnica


[53 Kb.]
 


Serveis per a la coordinació, redacció i tramitació de figures de planejament urbanístic, projecte bàsic i projecte constructiu d'urbanització del sector "la Romiguera" de Montblanc
(clau: 2010/03/ser/planej_Montblanc) Obertura de pliques


[40 Kb.]
 


Estudi informatiu Accés ferroviari nord al LOGIS Empordà (clau: 2010/05/ser/ei_eia_nord_emp)


[39 Kb.]
 


Instruccions i normativa

 

Instruccions internes de contractació

[172 Kb.]
 

Mesa de contractació permanent

[261 Kb.]
 

Llistat normatiu

[58 Kb.]