Sobre CIMALSA

 

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.

CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d'altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d'activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

CIMALSA dissenya els seus centres específicament per a les activitats logístiques i de transport, oferint els màxims estàndards d'accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores.

Els centres desenvolupats per CIMALSA, promouran la creació de 13.000 llocs de treball.

Així mateix, en coherència amb les directrius europees de transport i amb la política de promoció del transport de mercaderies per ferrocarril, endegada per la Generalitat de Catalunya, CIMALSA incorpora la intermodalitat com a eix dels nous projectes de futur.

 

 

Transparència

PRESIDÈNCIA

President:

Isaac Albert i Agut

President del Consell i conseller delegat


Vicepresident:

Marc Sanglas i Alcantarilla

Secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya


CONSELLERS

Vocals :

 

Oriol Martori Gallisà

Director General Transports i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

 

Jonatan Ferreras Roman

Director General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

 

Antoni Segarra i Barreto

President a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 

Maria Sisternas Tusell

Directora de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL)

 

Josep Lluís Aymat Satué

Secretari General de la Federació Empresarial d'Autotransport (FEAT)


Blanca Sorigué Borrell

Directora General del Consorci Zona Franca de Barcelona

 

Jaume Fàbrega i Vilà

President de la Cambra de Comerç de Girona

 

Jaume Saltó i Albareda

President de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida

 

SECRETARI

Secretari no-conseller:

Jordi Tomàs i Ribera

Advocat, Cap de l'Àrea jurídica de CIMALSA

 

Data d'actualització:1 de juliol de 2024

Estatuts Vigents_text refós

Ampliació de l'objecte social

 

 

Actualització a 2 de juliol de 2024