Sobre CIMALSA

 

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.

CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d'altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d'activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

CIMALSA dissenya els seus centres específicament per a les activitats logístiques i de transport, oferint els màxims estàndards d'accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores.

Els centres desenvolupats per CIMALSA, promouran la creació de 13.000 llocs de treball.

Així mateix, en coherència amb les directrius europees de transport i amb la política de promoció del transport de mercaderies per ferrocarril, endegada per la Generalitat de Catalunya, CIMALSA incorpora la intermodalitat com a eix dels nous projectes de futur.

 

 

Transparència

Organigrama

PRESIDÈNCIA

President:

Enric Ticó Buxados 

President del Consell i conseller delegat

Vice-president:

Isidre Gavín i Valls

Vicepresident del Consell i Secretari de Territori i Logística del Departament de la Vicepresidència, de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya


CONSELLERS

Vocals :

Josep Lluís Aymat

President de la FEAT (Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona)

Sixte Cambra Sánchez

Soci Ineo Corporate (ex-President del Port de Barcelona)

 

Josep Ma. Chavarría

President de la FECAV (Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers de Catalunya)

Mercè Conesa

Directora de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Blanca Sorigué

Directora general del Consorci Zona Franca

Mercè Rius

Directora general de Transports i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència, de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya

Marta Sobirà

Presidenta de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)

 

Josep Solà

Director general de Patrimoni - Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

Jaume Fàbrega

President de la Cambra de Comerç de Girona

Jaume Saltó

President de la Cambra de Comerç de Lleida

 

SECRETARI

Secretari no-conseller:

Jordi Tomàs i Ribera

Cap de l'Àrea jurídica de CIMALSA