José Maria Chavarría nou vocal del Consell d’Administració de CIMALSA

José Maria Chavarría nou vocal del Consell d’Administració de CIMALSA

CIMALSA,  ha incorporat  recentment al president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarria, com a nou vocal del Consell d'Administració en el marc de la nova etapa de CIMALSA en la qual, s'obre al sector privat, amb l'objectiu d'ampliar la visió del món de la logística i de la mobilitat des de la perspectiva dels usuaris i operadors al qual dóna entrada en el seu consell d'administració.

Aquesta incorporació segueix a les dels Srs. Sixte Cambra, Domènec Espadalé i Josep Lluís Aymat que es van produir fa unes setmanes.

José Maria Chavarría,  nascut a Tortosa l’any 1967, és president de FECAV (Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers) des del juny de 2017. També ocupa el càrrec de conseller delegat de l’empresa Autocars Hife i és president de la Cambra de Comerç de Tortosa

Sobre FECAV:

FECAV, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, és l’entitat més representativa del sector del transport de viatgers per carretera a Catalunya. Inclou entre els seus associats més de 170 empreses de transport regular, urbà i interurbà, i transport discrecional. Aquestes empreses compten amb més de 3.900 autobusos i autocars i donen feina a més de 7.000 persones. 

El sector del transport de viatgers en autobús i autocar a Catalunya es caracteritza per la qualitat en la prestació del servei, la capil·laritat de les rutes, que garanteixen la mobilitat a tot el territori, la contribució a la millora del medi ambient i la sostenibilitat, i la seguretat, ja que és el mode de transport per carretera més segur. Així mateix, les empreses del sector aposten de manera continuada per la tecnologia, per la digitalització i per la formació continuada dels treballadors. 

Sobre CIMALSA:

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals pel transport de mercaderies i la logística.

La voluntat de CIMALSA és contribuir a la competitivitat de l’economia catalana, a potenciar una visió de Catalunya com a ròtula logística continental, a millorar la gestió de les infraestructures i terminals de transport de qualsevol mode, en especial, les intermodals, amb l’objectiu de donar un millor servei als usuaris i usuàries (persones i empreses) del sistema de transport, la mobilitat i la logística del nostre Pais. CIMALSA ofereix als actors del transport, la mobilitat i la logística la seva capacitat de promoció i gestió dels millors emplaçaments, les infraestructures més competitives i els serveis més eficients en clau d’usuari, per contribuir a llur competitivitat i manteniment sostenible, creant llocs de treball de qualitat i també lidera l’impuls i la gestió d’infraestructures nodals de transport de referència a Catalunya, en el marc d’una economia global.

Adjuntos

Tornar enrere