L’Observatori de la Logística posa èmfasi en la descarbonització de la carretera com a principal repte de futur

L’Observatori de la Logística posa èmfasi en la descarbonització de la carretera com a principal repte de futur

Organitzada entorn el títol La logística: propera estació, zero emissions, aquest matí s’ha celebrat al Palau Robert de Barcelona la jornada de Presentació de l’actualització dels indicadors de l’Observatori de la Logística, on a banda de mostrar quina és la situació actual del sector, s’han posat sobre la taula els principals reptes als quals la logística ha de fer front i s’han plantejat algunes de les solucions per assolir-les.

L’Observatori de la Logística, que assoleix ja els 20 anys, és una bateria d'indicadors de competitivitat elaborat per CIMALSA i el Departament de Territori i que té l’objectiu de conèixer les demandes logístiques de les empreses i donar informació amb paràmetres reals i objectius, convertint-se en una eina eficient, oberta a tothom i que dona servei per a la planificació i la gestió del sistema.

Enguany, i dins de la constant actualització de l’Observatori, no només s’ha anunciat millores d’imatge i usabilitat per als usuaris, sinó que també s’han presentat els dos nous blocs d’indicadors que inclou l’eina amb temàtiques actuals: la intermodalitat i l’economia circular. El primer inclou dades de costos unitaris (d’explotació, externs i totals) per a un seguit de combois ferroviaris que es compararan amb l’alternativa viària; mentre que en el segon indicador es calcularan les tones de cada tipologia de residu en funció del sector d’activitat que el genera i el sistema de tractament utilitzat.

En un context delimitat pels objectius marcats per la Comissió Europea de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle al sector logístic, des de l’Observatori s’ha posat èmfasi en un dels principals reptes de futur: la descarbonització del transport per carretera. Les dades mostren que no hi ha una estratègia definida per a la seva descarbonització, perquè el transport viari segueix sent la base de la logística de mercaderies, suposant el 76% de les tones l’any 2022, tal com ha explicat durant la Presentació Jèssica Civil, directora de Mobilitat i Logística de l’Institut Cerdà, entitat que participa en l’elaboració de l’Observatori de la Logística.

En aquest mateix període de temps, el 93% del consum total de combustible va recaure en els fòssils (gasolina i gasoil), mentre que el 7% correspon a combustibles alternatius, tot i que aquesta dada és creixent en els darrers anys. Aquesta ambientalització de la flota és una de les tres solucions que s’han plantejat al llarg de la jornada amb l’objectiu de la descarbonització viària, juntament amb el canvi modal, de la carretera a modes més eficients, i la millora de l’eficiència en les mateixes cadenes, ja que actualment el sector compta amb un 40,6% d’operacions en buit, les quals es realitzen majoritàriament en els transports de curta distància, que també són els que menys aprofiten la capacitat total de volum dels trajectes –només un 27,6%.

Pel que fa als orígens i destinacions de les mercaderies que gestiona el sector logístic, la majoria, un 56%, són moviments interns dins el territori català, mentre que els intercanvis que segueixen un major creixement els últims anys són els de Catalunya amb el mercat internacional. El 78% d’aquesta quota de transport es fa en mode unimodal per carretera.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha obert la jornada destacant que “la gestió de les infraestructures de transport, i en especial les intermodals, és una eina bàsica per a la competitivitat de la nostra economia”. En aquest sentit, ha subratllat que “els indicadors de l’Observatori de la Logística ens ajuden a prendre les millores decisions per a la planificació”. Capella ha afegit que “tenim davant el repte de la descarbonització i assolir una cadena de transport que també sigui intermodal per ser més eficients, competitius i així fer front als reptes climàtics”.

El president i conseller delegat de CIMALSA, Isaac Albert i Agut, ha reclamat durant la jornada que “s’ha de prendre la decisió de trobar i definir una estratègica comuna per a la carretera” amb vista a assolir la descarbonització de la carretera. “La logística és una peça clau per a la descarbonització de l’economia, i tot i que el ferrocarril ens ha d’ajudar, el sector viari logístic també ha de fer-ho, amb una estratègia que ara mateix no existeix i que inclogui ajudes, normatives clares i acompanyament”, ha afegit Albert.

Consulta l’Observatori de la Logística al web de CIMALSA.Sobre CIMALSA:

CIMALSA és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat. La seva missió és oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat, i gestionar-los en clau de servei a l’usuari i a les empreses.

En concret, CIMALSA desenvolupa i gestiona Centrals Integrals de Mercaderies (CIM), plataformes logístiques amb possible connexió ferroviària (LOGIS) i aparcaments de vehicles pesants (Truck Parks). A

més, gestiona àrees de serveis i les estacions d’autobusos de Girona i Palafrugell.

CIMALSA impulsa l’Observatori de la Logística, que recull els principals indicadors del sector i, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, coordina la implantació de l’Estratègia Logística per la Internacionalització de l’Economia Catalana (ELIEC). Més informació a cimalsa.cat.Barcelona, 28 de febrer 2024

 

Adjuntos

Tornar enrere