ILI

Projectes de plataformes logístiques arreu del món

L'ILI és de la divisió de consultoria internacional de CIMALSA i es dedica a la realització de projectes de plataformes logístiques de diversa tipologia arreu del món, des la concepció estratègica, l’anàlisi de viabilitat, el disseny de la infraestructura, l’estructuració econòmica i financera fins a la recerca d’inversors.

Els seus clients són tant públics (autoritats portuàries, governs nacionals, regionals o locals, i altres organitzacions i entitats) com privats, així com institucions financeres multilaterals.