Sobre CIMALSA

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d'infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.

CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d'altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d'activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

CIMALSA dissenya els seus centres específicament per a les activitats logístiques i de transport, oferint els màxims estàndards d'accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores.

Els centres desenvolupats per CIMALSA, promouran la creació de 13.000 llocs de treball.

Així mateix, en coherència amb les directrius europees de transport i amb la política de promoció del transport de mercaderies per ferrocarril, endegada per la Generalitat de Catalunya, CIMALSA incorpora la intermodalitat com a eix dels nous projectes de futur.

Transparència

Organigrama

Consell d'Administració

Presidència

Enric Ticó Buxados

President

Isidre Gavín i Valls

Vicepresident

Secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Consellers

José Luis Aymat

Secretari de la Federació d'Empresaris d'Auto Transport FEAT

Sixte Cambra Sánchez

Expresident del Port de Barcelona

Albert Civit i Fons

Director de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Domènec Espadalé i Vergés

Conseller independent

Ferran Falcó i Isern

Secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Pere Padrosa i Pierre

Director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Francesc Sutrias i Grau

Director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

José María
Chavarria

President de FECAN

Secretari

Jordi Tomàs Ribera

Cap Assessoria Jurídica de CIMALSA

Blog Cimalsa

Acord de col·laboració entre CIMALSA i CIAC en relació a la Mobilitat sostenible de treballadors i l'atracció de nou talent

04-06-2019

El president de CIMALSA i el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) Enric Ticó i Josep Maria Vall respectivament, han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de mil

Llegir completa

José Maria Chavarría nou vocal del Consell d’Administració de CIMALSA

21-05-2019

CIMALSA,  ha incorporat  recentment al president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarria, com a nou vocal del Consell d'Administració

Llegir completa

CIMALSA i l’Associació de Polígons dels Plans signen un conveni de col·laboració

09-05-2019

L'objectiu principal de la signatura d'aquest conveni entre CIMALSA i l’Associació de Polígons dels Plans (APP), és la d'establir un marc global de col·laboració de totes dues entitats en activ

Llegir completa

Una jornada a la Cambra posa de relleu el potencial de la logística per a la comarca del Bages

10-04-2019

Enric Ticó, president del CIMALSA, ha defensat que la comarca és competitiva i que s’estudia crear-hi una nova àrea logística   El sector logístic representa el 14% del PIB català, amb 160.

Llegir completa