CIMALSA promou la licitació de les obres de l'aparcament de camions del Polígon Industrial Riuclar de Tarragona

CIMALSA promou la licitació de les obres de l'aparcament de camions del Polígon Industrial Riuclar de Tarragona

L'execució de les obres de rehabilitació de l'àrea d'estacionament de vehicles pesats de mercaderies perilloses del polígon Riuclar tindrà una durada de sis mesos

CIMALSA, ha promogut la licitació de les obres de rehabilitació de l'aparcament de vehicles pesats de mercaderies perilloses del Polígon industrial Riuclar de Tarragona, amb un pressupost de licitació de 1.157.024 d'euros; l’obra, licitada per Infraestructures.cat, tindrà una durada aproximada de sis mesos.

La infraestructura propietat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, destinat a donar servei al sector del transport de mercaderies perilloses, es troba en el cor del sector químic del Camp de Tarragona i molt pròxim a les instal·lacions del Port de Tarragona. L’aparcament de vehicles pesants de mercaderies perilloses es troba en funcionament des de la dècada dels 90 i es troba totalment consolidat com una infraestructura bàsica per al sector.

El servei d'explotació es trobava sota un règim de concessió fins al passat 2017, moment en què la Conselleria va recuperar la gestió. El gener del 2018 CIMALSA, va rebre l'encàrrec d'assumir la gestió de l'aparcament i al maig del 2018 se li assignà l'adscripció a CIMALSA. A partir d'aquest moment, es va promoure la redacció del projecte de rehabilitació de les instal·lacions i de la situació de l'equipament.

Les principals actuacions de reforma que contemplen el projecte són per a la seva modernització i millora de les condiciones de seguretat de las persones i del medi ambient, son:

  • Instal·lació d’una nova Xarxa de Distribució d’Aigua per Protecció Contra Incendis del recinte.
  • Sistema de detecció de gasos i detecció d’incendis.
  • Reforma del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua Contra Incendis.
  • Substitució i instal·lació de nova tanca perimetral al recinte.
  • Instal·lació d’un nou separador d’hidrocarburs en la xarxa de sanejament existent.
  • Nova canalització enterrada perimetral de previsió d’electricitat, comunicacions i xarxa de posada a terra.
  • Nova senyalització vertical de l’establiment.
  • Enderroc i construcció de la caseta de control i barreres d’accés al recinte.

Adjuntos

Tornar enrere