INICI CIMALSA

Estratègic

Implicar actors públic, privats i institucionals

en una estratègia logística eficient

Intermodalitat

Integració dels modes viari, ferroviari

i xarxes de comunicació capdavanteres

ELIEC

Podeu veure el vídeo de presentació a:

Inici > Tauler d'anuncis

Lideratge

Promovem projectes d'internacionalització

amb presència d'empresa pública i privada

Transport Multimodal i Autopista Ferroviària

Llegeix-lo en línia

Inici > Tauler d'anuncis

La geografia d’unes infraestructures

Troba en aquest mapa la Xarxa de Plataformes Logístiques de Catalunya.

COMPROMISOS CIMALSA

MOTOR

Riquesa per al territori i les seves empreses, impulsem la creació d’ocupació de qualitat.

COMPETITIVITAT

Una xarxa de suport de les activitats productives, comercials i de consum del país.

EFICIÈNCIA

Desenvolupament d’infraestructures per assolir el repte de la intermodalitat.

SOLUCIONS

Abordem els reptes proposats per a la Logística i la Mobilitat global.

TRANSFORMACIÓ

Innovem espais, transformem àrees i gestionem infraestructures.

RESPOSTA

Reaccionem a les necessitats de sòl logístic i les que generarà el Corredor Mediterrani.

GLOBALITAT

La mobilitat com a servei, promovent paquets de transport à la carte.

COL·LABORACIÓ

Entesa públicoprivada, en coneixement i suport financer, en clau de futur