INICI CIMALSA

Lideratge

Promovem projectes d’internacionalització
amb presència d’empresa pública i privada

Intermodalitat

Integració dels modes viari, ferroviari
i xarxes de comunicació capdavanteres.

Estratègic

Implicar actors públics, privats i institucionals
en una estratègia Logística eficient.

La geografia d’unes infraestructures

Troba en aquest mapa la Xarxa de Plataformes Logístiques de Catalunya.

ESTRUCTURES LOGÍSTIQUES

MOBILITAT

COMPROMISOS CIMALSA

MOTOR

Riquesa per al territori i les seves empreses, impulsem la creació d’ocupació de qualitat.

COMPETITIVITAT

Una xarxa de suport de les activitats productives, comercials i de consum del país.

EFICIÈNCIA

Desenvolupament d’infraestructures per assolir el repte de la intermodalitat.

SOLUCIONS

Abordem els reptes proposats per a la Logística i la Mobilitat global.

TRANSFORMACIÓ

Innovem espais, transformem àrees i gestionem infraestructures.

RESPOSTA

Reaccionem a les necessitats de sòl logístic i les que generarà el Corredor Mediterrani.

GLOBALITAT

La mobilitat com a servei, promovent paquets de transport à la carte.

COL·LABORACIÓ

Entesa públicoprivada, en coneixement i suport financer, en clau de futur