"Quaderns d'innovació. Implementació de la digitalització a les empreses de transport de mercaderies pe carretera", realitzat pel CENIT

"Quaderns d'innovació. Implementació de la digitalització a les empreses de transport de mercaderies pe carretera", realitzat pel CENIT

“Adjuntem el document “Quaderns d'innovació. Implementació de la digitalització a les empreses de transport de mercaderies per carretera” que facilita procediments clars i concrets per ajudar a les empreses a facilitar llur migració cap a una digitalització integral dels diferents processos associats a les operacions que es duen a terme en tota la cadena de transport”.

 

Clicar aquesta adreça: https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/03_activitats_i_professionals_del_transport/digitalizacio-documental-transport-terrestre-mercaderies/Quaderns-dinnovacio-Implementacio-de-la-digitalitzacio-a-les-empreses-de-transport-de-mercaderies-per-carretera.pdf

 

Adjuntos