Observatori de la Logística

LA REVOLUCIÓ DIGITAL TRANSFORMA L'OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA:


Accés al nou Observatori en format digital:

OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA

 

 

L’anomenat Observatori de la Logística parteix d’una iniciativa engegada l’any 2004 per CIMALSA i el Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, i que té el seu reflex en una bateria d’indicadors de competitivitat que tenen per objecte conèixer les demandes logístiques de les empreses i donar informació amb paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector. Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

Actualment, l’Observatori de la Logística recull informació sistematitzada de 46 indicadors, agrupats en sis àmbits que aborden diferents temes d’interès del sector de la logística i el transport: context socioeconòmic, oferta infraestructural, oferta i demanda, mercat immologístic, eficiència i logística urbana.

Com a novetat de l’edició 2019 s’ha introduït un nou capítol corresponent a la caracterització de l’oferta formativa del sector així com la inclusió d’un nou indicador en l’àmbit de la logística urbana en relació a les emissions del transport de mercaderies a nivell metropolità. Tanmateix, s’ha ampliat l’abast de l’Observatori de les incubadores d’empreses (startups) en activitats pròpies del sector.