Central Integrada de Mercaderies Metropolitana

CIMALSA treballa per al futur desenvolupament d’una gran àrea logística a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Associada a una potent activitat industrial, principalment automobilística i auxiliar de l’automòbil, i propera al nucli urbà de Barcelona, fa d’aquesta proposta inclosa al PlTC 2006-2026 un objectiu fonamental.

En aquest un projecte, que treballarem en col·laboració amb el sector privat i conjuntament amb el territori, ajuntaments i agents socioeconòmics, i al costat de l’administració de la Generalitat i INCASOL.